Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

       

 ZAJĘCIA DODATKOWE  

 (w  zakresie czesnego)  

1. Język  angielski - Im wcześniej dzieci będą miały kontakt z językiem obcym, tym łatwiej przyjdzie im jego nauka. Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywa się w formie zabawy, która stymuluje proste wypowiedzi oraz umożliwia uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków. Nauczyciel języka angielskiego powtarza te same zwroty do dzieci wielokrotnie, stosując odpowiednią mimikę i gesty, dzięki temu język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie.   

3. Zajęcia logopedyczne – Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to szczególny czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp  do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

4. Gimnastyka korekcyjna – Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Najważniejszym celem ćwiczeń z zakresu korektywy jest wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy w czasie stania, siedzenia, w chodzie; profilaktyka wad kolan i płaskostopia. Istotne są też ćwiczenia oddechowe oraz wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

5. Rytmika – Wpływ muzyki ma ogromne znaczenie na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym: stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego. Zajęcia te zaspokajają u dzieci wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo – ruchowy. Oprócz śpiewu i tańców podczas tych zajęć dzieci mają możliwość poznać wiele instrumentów muzycznych, na których bardzo chętnie grają. 

W ramach  zajęć  z  wychowawcą  odbywają  się  następujące  ich  formy:               

  

1.Zajęcia plastyczno – techniczne – Kadra pedagogiczna wie, że podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dlatego nauczyciele starają się pielęgnować i rozwijać kreatywność dzieci. Zajęcia plastyczne rozwijają zdolności manualne dziecka oraz kształtują wrażliwość estetyczną. Wzbogacają rozwój wyobraźni, wyrabiają pomysłowość oraz uczą spostrzegania i myślenia. Dzieci mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi np. orgiami, malowanie farbą plakatową, temperą, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, zastosowanie techniki kolażu, modelowanie z wykorzystaniem: plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej itp.

2. Zabawy odprężające Metodą  Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne – udział w tych ćwiczeniach ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności, a co za tym idzie możliwości ruchowych. Dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. 

3. Bajkorelaks – Bajka to niezastąpiony element dzieciństwa każdego dziecka. W naszym przedszkolu dzieci poznają najciekawsze i najbardziej fascynujące postacie z opowiadań. Czas kiedy poznają nową bajkę jest dla nich czasem relaksu, odpoczynku oraz satysfakcji jaką czerpią z każdej nowo poznanej opowieści.

4. Śpiewankowo – Bardzo ważne jest, aby rozbudzać w dzieciach ich naturalną kreatywność i twórcze zachowania. Właśnie to jest celem prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki. W przedszkolu „Nasze Bambino” wszystkie formy umuzykalniania są ze sobą ściśle zintegrowane. 

5. Mały odkrywca – Nauczyciele w ramach zabaw badawczych wspólnie z dziećmi przeprowadzają ciekawe doświadczenia. Zabawa badawcza jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka, poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem, zaciekawia tajemnicami przyrody i badaniami. Tego typu zajęcia mają na celu zachęcenie najmłodszych do poznawania świata nauki oraz pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania najbardziej ich nurtujące.

6. Kuchcikowo – Podczas takich działań dzieci samodzielnie wykonują różne czynności kuchenne: kroją, smarują, rozdrabniają, ubijają, mieszają itp. Poprzez kulinarną zabawę dzieci zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Tego typu zajęcia przynoszą dzieciom wiele korzyści np. umiejętność zgodnej współpracy w zespole, poznawanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kuchni, umiejętność prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłku, poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku, kształcenie umiejętności doprawiania potraw różnymi przyprawami, poznawanie zasad zdrowego odżywiania, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci itd.

Zabawy z origami – dają dzieciom wiele radości i satysfakcji, ponieważ są łatwe do wykonania, pobudzają twórcze myślenie i szybko dają poczucie sukcesu. Nawet niezbyt sprawne ręce dziecka dadzą sobie radę z wieloma składankami. Po wykonaniu kilku ćwiczeń dzieci chętnie tworzą własne wzory. Najmłodsze dzieci wprowadzamy w świat origami na podstawie książek Doroty Dziamskiej. Zajęcia odbywają się zazwyczaj przy muzyce relaksacyjnej i polegają na bardzo prostych zadaniach wykonywanych z gotowych elementów.

Copyright © 2021 School's Fun  Rights Reserved.