Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu Nasze Bambino nr 2 w Wyszkowie w trakcie trwania pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2

 

Drodzy Rodzice!!!

Mając na uwadze bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia przedszkola w trakcie trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie przedszkola.
Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci dorosłych obowiązują maseczki!
Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka). W przypadku alergii u dziecka wymagane jest aktualne zaświadczenie od lekarza.
Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów. Sale zajęć są systematycznie wietrzone. Przypomina się dzieciom o częstym myciu rąk.
Pracownicy dokonują codziennych prac porządkowych i dezynfekcji.
Dziecko należy przyprowadzić zgodnie z godzinami zadeklarowanymi u wychowawców.
W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji.
Dziecko u którego stwierdzono objawy chorobowe jest izolowane w tym przygotowanym pomieszczeniu i pod opieką pracownika oczekuje na przybycie rodziców. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia  wychowawcy, dyrektora placówki o nagłej zmianie stanu zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z przedszkola.

Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia się:

− Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wyszkowie – 29/ 742 32 45/54 l

− Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112


Bardzo prosimy o poważne i odpowiedzialne podejście do pojawiających się komunikatów i procedur w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i pracowników przedszkola. 

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK

 

covid1

covid2

covid3

covid4

 

Copyright © 2024 School's Fun  Rights Reserved.