Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dojednostki w terminie do 2023-03-27 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola Nasze Bambino nr 2 w Wyszkowie rozpocznie się 1 marca 2023 r. godz. 9.00 i podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl.

Szczegółowy harmonogram naboru określony został Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., dostępnym na stronie BIP Gminy Wyszków.

https://bip.wyszkow.pl/pliki/burmistrz_wyszkowa/zarzadzenia/2023/I/27393_Zarzadzenie_29_2023.pdf

Poniższa tabela przedstawia daty i godziny poszczególnych etapów:

Nazwa etapu Data od Data do
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru 2023-03-01 g. 9.00 2023-03-13 g. 15.00
Publikacja wyników i potwierdzanie woli 2023-03-21 g. 12.00 2022-03-27 g. 15.00
Rekrutacja uzupełniająca (tylko w formie papierowej) 2023-05-15 g. 9.00 2023-08-31 g. 15.00

 

Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie, w dniu 6 czerwca 2022 r., podjęli Uchwałę Nr XLVII/516/23, gdzie zostały ustalone kryteria rekrutacji. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie BIP Gminy Wyszków:

http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/184863/uchwalaxlvii51622_1794550.pdf

dbidz

 

| Fotogaleria |

Każdego roku czas między Nowym Rokiem a 21 stycznia przeznaczamy na przygotowania do uroczystości Dnia Babci i Dziadka, ponieważ prócz rodziców to oni obdarzają nas miłością i przekazują to co piękne, dobre oraz mądre.  Życzenia dzieci z naszego przedszkola wyrażone zostały wierszami, piosenkami oraz tańcem. Każdy przedszkolak z pomocą Cioć przygotował również prezenty dla swoich dziadków.

 

Babciu i Dziadku życzymy Wam, przede wszystkim zdrowia, abyście mogli cieszyć się wnukami jak najdłużej!

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.