Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

Nasze przedszkole udziela dzieciom i ich Rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozpoznawane i zaspokajane są indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. 

Rozpoznawany jest też wpływ czynników środowiskowych na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma na celu wspieranie dziecka i stworzenie mu warunków do harmonijnego rozwoju.

Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: pedagog, psycholog, logopeda, współpracują z rodzicami, poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,  innymi placówkami oraz organizacjami i instytucjami działającymi. 

Pomoc dla przedszkolaków i Rodziców jest dobrowolna i nieodpłatna. 

Pomoc ta organizowana jest w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym.

Copyright © 2024 School's Fun  Rights Reserved.